بافت لوزی کرم

تومان 68,000

بافت وارداتی*
درشت بافت *
یقه گرد*

SKU: N/A Category: