بلوز گلبهی

تمام شد.

◾بلوز جلوبسته
◾یقه گرد
◾دارای دکمه در پشت یقه
◾سرشانه افتاده
◾پایین بلوز کش دوزی شده
◾آستین سه ربع
◾آستر دوزی شده

◄ جنس تور گلدوزی (گل برجسته)
◄  مدل دارای قد 160 و وزن 50 و سایز فری-سایز پوشیده.
◄ کار دوخته شده و آماده ارساله

SKU: N/A Category: