کت مشکی طلایی

تومان 1,180,000

مشکی طلایی همیشه هم سنگینه هم شیک. این کار پارچش از نزدیک خیلی خوشگلتر از عکسشه، مغزی دوزی طلایی به خالخالی پارچه نشسته و همه اینا کنار دکمه ها که با وسواس انتخاب کردیم، ترکیب خوبی شدن.💛

◾یقه آرشال هندسی
◾مغزی دوزی طلایی
◾تنخور کلوش با پارچه آهاردار
◾جلوی کار و روی آستین دکمه تزیینی
◾مچ پاکتی که بخشیش تا خورده
◾آستین برش عمودی
◾داخل کار گاندوزی شده
◾پشت برش سرشانه

◄ جنس: ژاکارد خالخالی طلایی
◄ مدل عکس قد 160 و وزن 51 داره و سایز فری-سایز پوشیده
◄ امکان شخصی دوزی کار در حال حاضر هست
◄ ویدیو از توضیحات کار هم اینجا براتون گذاشتیم.

SKU: N/A Category: