پالتو طوسی فسفری

تمام شد.

پارسال یه پالتو فسفری با همین پارچه مخمل گلدوزی داشتیم که زود تموم شد و فرصت دوخت مجددشو نداشتیم، امسال با این مدل شارژ شده که طوسی هم بهش اضافه شده و رنگای گلدوزی توی کار چرخیده. کار سال قبل اسپرت تر بود و با کتونی و جین ست شد ولی برش کار امسال آزادتر هست و مناسب رنگی پوش ها برای مهمونی و دورهمیه. چون برش کار کلوش هست و پارچه آهار دار هست اینکارو فقط برای سایز اسمال – مدیوم دوختیم. که اگر دور سینه تون تا نود هست مناسبتون میشه.

◾پالتو کوتاه کلوش
◾برش یقه آمریکایی
◾دوجیب در درز کار
◾داخل کار گاندوزی شده
◾آستین برش کتی با مچ آزاد
◾برش و چاک وسط پشت

◄ جنس پالتو: مخمل گلدوزی شده و فوتر کوبیده
◄ قد مدل عکس 160 و با وزن 50 هست، و سایز فری-سایز پوشیده.
◄ کاردوخته شده و آماده ارساله

SKU: N/A Category: