شکت خالخالی کتان

تمام شد.

◾شکت دکمه دار
◾سرشانه افتاده
◾آستین دارای پیلی روی مچ
◾مچ و یقه گان دوزی شده
◾نوار پیلی در پایین کار
◾دارای دو جیب در جلوی کار

💎جنس: کتان کوک دوزی
🎁پارچه با نمکی داره این کار و مناسب هدیه است.
❣قد مدل عکس 165 هست.
⌛آماده ارسال

SKU: N/A Category: